Kremering Utrustning & Krematorium Produkter

cremation furnaces
cremation ovens DFW Europe
cremation oven
cremation equipment

Kompletta anläggningar för human kremering.
DFW Europe är en helhetsleverantör av krematorie-anläggningar. Vi är med från första tanken, skapar konstruktionslösningar och bygger och driftsätter kompletta anläggningar. Självklart kan vi även utföra uppdatering av delar av en befintlig anläggning, allt efter behov och uppdragsgivarens önskemål. Med mer än 100 driftsatta anläggningar i Europa hos våra kunder är vi den mellanstora men mer flexibla och mer kundorienterade leverantören.

Hållbara kremationsugnar i utveckling

DFW Europe har under de senaste åren i egen regie utvecklat ett antal nya kremationsugnar. Den senaste är ugnar som endast drivs med el: DFW Electric. De första modellerna av den elektriska ugn är driftsatta under andra kvartalet av 2019. Flera modeller av denna serie är under uppförande efter beställningar. Såväl användarna som vi på DFW är mycket nöjda med resultaten av energibesparingen som dessa ugnar ger. DFW Europe använder endast egenutvecklade, datorstyrda operativ- och övervakningssystem som anpassas kundspecifikt för varje anläggning.

Förbrukningsmaterial, underhåll och rådgivning.
DFW Europe utvecklar och skapar hela eller delar av kremationsanläggningar. Vi tillhandahåller även fullt integrerade operativsystem och filteranläggningar som separata lösningar. Efterbearbetning av askan kan ske i egna askberedningsmaskiner (en sk cremulator).

DFW Europa har utöver rådgivning före och under byggnationen även den bästa underhållstjänsten skräddarsydd efter kundens önskemål. Förbrukningsmaterial tillhandahålls på ett effektivt sätt. Fel som uppkommer kan till 90% klaras upp direkt via telefon och/eller inloggning via nätet. Det som inte kan lösas så, löses arbetsdagen efter på plats av den egna, snabbinsättningsbara servicepersonalen.
För alla krematorier är DFW Europe den bästa partnern.

DFW Scandinavia

SVEN VAN DIJKMAN DFW EUROPES REPRESENTANT SKANDINAVIEN

Mitt namn är Sven van Dijkman.

Sedan april 2018 är jag affärsrepresentant för DFW Europe i Skandinavien. Jag bor med familj i Sverige. Jag har främst riktat in mig på att analysera marknadssituationen för kremering i Skandinavien. Samtidigt har jag kunnat hjälpa till med driftsättning av DFW’s första anläggning i Sverige i Kviberg, Göteborg. Anläggningen är unik i sitt slag: den är störst i Sverige. Detta gäller både i kapacitet av antal kremationer per år såväl som i maxvikt (350 kg) och dimension på kistan (bredd upp till 107 cm).

Eftersom inget krematorium är likt ett annat ser jag fram emot att få kontakt med dig om du tänker utveckla ditt krematorium eller delar utav det. Jag kan informera om DFW Europe och de typer av olijk anläggningar som företaget utvecklar och producerar. Om så önskas kopplar jag ihop er med tekniska specialister inom företaget. Jag ser fram emot alla sorts frågor.

Kontakta mig gärna på telefon 0703474002 eller med epost på sven.vandijkman@dfweurope.com


Kremationsugnar

Kremationsutrustning

Kremationsutrustning: DFW Europe är den mest innovativa tillverkaren av kremeringsutrustning.

Kremeringsugn DFW 6000

Humantkremator DFW 6000 kremeringsugn är den mest energieffektiva kremationsugnen.

Automatisk Laddningsbehållare

Automatisk laddningsbier, det mest effektiva sättet som en kistan automatisk insatsmaskin.