Asverwerking en de verwerking van as

Om de asresten afkomstig van het gevoerde crematieproces, op  een nette manier te kunnen opslaan en/of verder te kunnen verwerken, heeft DFW Europe een aantal opties.

Asverwerking na crematie

Ten eerste kunnen de uit de oven afkomstige asresten, inclusief de aspan, worden opgeslagen en afgekoeld in een daarvoor gecreëerde aspankoelkast. In deze koelkast kunnen de asresten afkoelen tot een voor verdere verwerking acceptabele temperatuur. Hierdoor staan er geen aspannen meer in het zicht en kan de as verder worden verwerkt wanneer deze is afgekoeld.

Ten tweede is voor de verdere behandeling c.q. het uitsorteren van de asresten een asverwerkingtafel geconstrueerd met daar aan gekoppeld een afzuigmechanisme, zodat de operator stofvrij zijn werk kan uitvoeren. Het resultaat hiervan is een gezonde en schone werkomgeving.

asverwerking

Asverwerkingsgereedschap na de crematie.