Crematorium services en het onderhouden van crematoria.

Crematorium services storing en onderhoud

De service- en onderhoudsdienst van DFW Europe staat gedurende 24 uur per dag, 7 dagen per week paraat via de geïntegreerde online verbinding met de installaties. Mocht een storing niet via het online systeem kunnen worden opgelost, worden nog diezelfde dag maatregelen getroffen om de storing ter plaatse te verhelpen. Met een onderhoudscontract, gebaseerd op het aantal crematies per jaar, wordt het preventief onderhoud van de crematieoven / crematie-installaties volledig bij DFW Europe ondergebracht. Werkzaamheden en uitwisselingen, zoals jaarlijkse inspectie, vervangen van onder meer bemetseling en filters, zijn in dit onderhoudscontract opgenomen. Meer informatie over onderhoudscontracten, kunt u opvragen bij onze salesmanager, neem hiervoor telefonisch contact op met DFW Europe.

crematorium services