Om te voldoen aan de algemene verordening gegevensbescherming AVG,
DFW Europe cookie en privacy voorwaarden

DFW Europe, gevestigd aan Dulleweg 43, 1721 PM, Broek op Langedijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
DFW Europe BV
Dulleweg 43, 1721 PM, Broek op Langedijk telefoonnummer: +31 226 342 909

De heer Keeman is de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van DFW Europe hij is te bereiken via het vaste telefoonnummer: +31 226 342 909

Persoonsgegevens die wij verwerken

DFW Europe verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere / gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dfweurope.com, dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– DFW Europe analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten.
– DFW Europe verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

DFW Europe neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DFW Europe) tussen zit. DFW Europe gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Het ERP, CRM systeem dat DFW Europe gebruikt om een betere klantenrelatie op te kunnen bouwen. Dit ERP en CRM systeem wordt alleen voor intern gebruik ingezet. En bevat alleen de Naw-gegevens van bedrijven waarmee DFW Europe samenwerkt en hun beslissingsbevoegden.

Hoe lang DFW Europe persoonsgegevens bewaart

DFW Europe bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens: Alleen Naw-gegevens die zijn verkregen door het online invullen van de contactpagina en of het verkoopkanaal. Categorie persoonsgegevens > Waarvan de bewaartermijn 1 jaar is, tenzij u verder met DFW Europe werkt en deze gegevens nodig zijn om met u in contact te blijven dan kan dit meerdere jaren zijn totdat u de samenwerking verbreekt > De reden voor het verzamelen van uw personalia, is u te kunnen aanspreken met voor en achternaam > De bewaartermijn is 1 jaar, tenzij u verder met DFW Europe werkt en deze gegevens nodig zijn om met u in contact te blijven dan kan dit meerdere jaren zijn totdat u de samenwerking verbreekt > De reden voor het verzamelen van uw adres, of e-mailadres, is u gericht (digitale) post te kunnen sturen > Waarvan de bewaartermijn wederom 1 jaar is, tenzij u verder met DFW Europe werkt en deze gegevens nodig zijn om met u in contact te blijven dan kan dit meerdere jaren zijn totdat u de samenwerking verbreekt.

Delen van persoonsgegevens met derden

DFW Europe verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk hierbij aan de belastingdienst, overige derden zullen niet worden gebruikt.

Cookies, of vergelijkbare technieken

DFW Europe gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DFW Europe en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dfweurope.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek. DFW Europe wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DFW Europe neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@dfweurope.com. Deze cookie en privacy voorwaarden zijn als laatst bewerkt op 06 mei 2018.

crematie apparatuur

Algemene Verordening Gegevensbescherming