Disclaimer DFW Europe
Deze website is eigendom van DFW Europe. De informatie op deze site bevat uitsluitend algemene informatie en is geen advies aan u. De informatie is afkomstig van bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij niet instaan.

Nederlands recht
Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De informatie op deze site is bedoeld voor mensen die in de Nederlandse taal lezen en of in Nederland, België wonen en voor bedrijven die in de BeNeLux gevestigd zijn. Bij een woonplaats of vestigingsplaats in het buitenland kunnen andere regels gelden.

DFW Europe is een handelsnaam van de firma DFW Europe BV. Zij is geregistreerd onder het nummer 04030602 bij de Kamer van Koophandel.

Werking website
DFW Europe kan niet garanderen dat deze website foutloos en ononderbroken functioneert. Wel doen wij daarvoor ons uiterste best. Als de site tijdelijk niet bereikbaar is, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid als u daardoor schade lijdt.

Berekeningen op de website
Bij de berekeningen op deze site zijn we uitgegaan van een aantal algemene uitgangspunten waarvan niet vaststaat of die op uw persoonlijke situatie van toepassing zijn. Alle berekeningen zijn derhalve uitsluitend indicatief en kunnen wijzigen.

Informatie op sites waar naar gelinkt wordt
Op deze website wordt soms gelinkt naar externe sites. De informatie op deze externe sites is door ons niet gecontroleerd op juistheid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor die informatie.

Gebruik van informatie
Alle informatie op deze website (waaronder de teksten, beeldmateriaal, vormgeving, huisstijl en logo’s) is eigendom van DFW Europe. U mag de informatie op onze website voor privédoelen gebruiken, onder voorwaarde dat u vermeldt dat u de informatie heeft gevonden op de website van DFW Europe en dat u de informatie ongewijzigd laat. Als u de informatie op deze site wilt gebruiken voor commerciële doeleinden, moet u daarvoor eerst toestemming aan ons vragen. Special als het gaat om technische specificaties van de DFW Europe crematieovens.

Over de disclaimer
DFW Europe behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De meest actuele disclaimer vindt u altijd op deze website. (Laatste update: 15-01-2018).

E-mail disclaimer
De informatie die is opgenomen in e-mails van DFW Europe kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u onterecht een bericht ontvangt, vragen wij u om de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

Download disclaimer
Download disclaimer DFW Europe

Disclaimer DFW Europe