Crematie trainen, de training voor het werken met een crematieoven.

Wanneer er een crematie installatie van DFW Europe wordt aangeschaft en geïnstalleerd, dan hoort daar een gedegen training bij voor de mensen die met deze crematie installatie gaan werken. De betrokkenen worden, voordat er gestart wordt met cremeren, uitgenodigd om deel te nemen aan de training in samenspraak met de beheerder van het crematorium dan wel uitvaartcentrum.

Hoe zit de training in elkaar?
De training duurt twee dagen. Een dag theorie en een dag praktijk. De trainers komen naar de locatie van het nieuwe crematorium, waar een ruimte beschikbaar gesteld dient te worden waar een presentatie gegeven kan worden. Een andere mogelijkheid is om de theorie dag bij DFW Europe in Broek op Langedijk te volgen. De theorie wordt door middel van een presentatie kenbaar gemaakt aan de nieuwe operators. Voorafgaande aan de presentatie gaat de groep met de trainers naar de ovenruimte om daar te kijken hoe het geheel er uit ziet. Dit geeft al een helder beeld van de reële situatie. Weer terug in de trainingsruimte krijgt iedere cursist een handboek met daarin alle elementen van de crematie installatie zoals de betrokkenen die net hebben gezien.

In het handboek staan zeer gedetailleerd en gevisualiseerd de omschrijving en werking van de verschillende onderdelen van de crematie installatie. Er is gewerkt met duidelijke afbeeldingen, waarmee stap voor stap het proces wordt geanalyseerd en besproken. De cursisten zijn ieder moment in de gelegenheid om vragen te stellen.

Tijdens de praktijk dag wordt gestart in de technische ruimte en wordt ingegaan op de onderdelen die tijdens de theorie dag behandeld zijn. Ook worden er dummy invoeren gedaan en wordt er getraind op calamiteiten.

Om de kennis van operators up to date te houden kan er een eendaagse training gegeven worden. De theorie en de praktijk worden hierin herhaald, waarbij in de ochtend de theorie behandeld wordt en in de middag de praktijk en het oefenen met calamiteiten.

Calamiteiten
In een apart hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag: wat wordt er precies verstaan onder een calamiteit en hoe dient daar op verantwoorde wijze mee omgegaan te worden. Deze benadering haalt veel onduidelijkheid weg over een mogelijke technische storing of andere calamiteit.

Toets
Alle cursisten die deelnemen aan de training doen na afloop een test, of wel een klein examen. Dit is noodzakelijk om vast te kunnen stellen of de betrokkenen in staat zijn om op verantwoorde wijze de crematie installatie te bedienen. Bij voldoende prestaties wordt een certificaat overhandigd. Bij een onvoldoende krijgt de betrokken deelnemer de gelegenheid om zich nogmaals in de materie te verdiepen en eventueel vragen te stellen.

Na de training en het succesvol afleggen van de toets, ontvangt elke deelnemer een certificaat en mag vanaf dan als gecertificeerde operator met de crematie installatie werken.

Kosten
Bij de aanschaf van een nieuwe DFW crematie installatie, zijn de kosten voor deze tweedaagse training inbegrepen.

Een herhalingstraining, die een dag in beslag neemt, wordt aan bestaande operators gegeven op de desbetreffende locatie. Voor deze herhalingstrainingen worden kosten in rekening gebracht. Informeert u hiervoor naar de mogelijkheden.

Nieuw personeel bij een bestaand crematorium zou formeel gezien de tweedaagse training moeten volgen alvorens als gecertificeerde operator met de crematie installatie te mogen werken. Voor deze training worden kosten in rekening gebracht. Informeert u ook hiervoor naar de mogelijkheden.

crematie training cursus

technische uitleg crematieoven

crematie training