Asverwerkingstafel / Asbehandelingskabinet

Asverwerkingstafel op maat

Voor het nabehandelen van de uit het crematieproces overgebleven palet aan asresten, heeft DFW Europe in de afgelopen jaren diverse oplossingen gecreëerd, op maat en aansluitend op de wensen van de klant. Om de asresten te kunnen behandelen, heeft DFW Europe een asverwerkingstafel ontworpen dat voldoet aan de huidige (milieu)eisen en gestelde normen.

Veilig werken met asresten

Het asbehandelingskabinet is op het werkoppervlak voorzien van ruim voldoende licht zodat de operator een goed zicht op de werkzaamheden heeft. De krachtig ingebouwde ventilator brengt een luchtstroom in beweging, gericht vanaf de operator, zodat de operator schoon en veilig de werkzaamheden kan uitvoeren. Na het scheiden van de ferrodelen kan de asbehandeling verder plaatsvinden in de Cremulator. Hierin worden de niet­ferrohoudende metalen en de kleine ferrohoudende delen gesepareerd van de ingevoerde asresten. De cremulator zal de overgebleven asresten vermalen tot een poeder dat in een asbus kan worden opgeslagen tot verdere behandeling (zie pagina: Cremulator).

Schoon werken met de asverwerker

Ter bevordering van de hygiëne en efficiëntie is de asverwerkingstafel tijdens het verwerken van de asresten ervoor uw  hygiëne. DFW Europe heeft een eenvoudige, doch zeer efficiënte asverwerkingstafel ontwikkeld. De DFW Asverwerkingstafel kan op diverse manieren worden geconstrueerd, al naar gelang de wensen van de klant, en bestaat uit de volgende componenten:

  • Krachtige afzuigventilator ingebouwd in een gesloten filterkast;
  • In de filterkast ingebouwd, verwisselbaar fijnstoffilter;
  • Afvoersysteem van de gefilterde lucht naar buiten;
  • RVS werkblad met voldoende ruimte voor de te verrichten handelingen;
  • Stalen tafelconstructie met ruime bergruimte voor aspannen en gereedschap.

Download meer informatie over het: Asbehandelingskabinet (pdf)

 

asverwerkingskabinet

Asverwerkingtafel