Crematieovens

Enkele weetjes over de humane crematieovens van DFW Europe. Er zijn verschillende crematieovens. Zo fabriceert DFW Europe de “warme-start crematieoven DFW 6000” en de “koude-start crematieoven DFW 4000”. Om de algemene informatie over humane crematieovens compleet te maken bestaat er ook een “hybride elektrische crematieoven” en de “doorvalcrematieoven”. Deze worden nog niet door DFW Europe gefabriceerd. Een “doorvalcrematieoven” wordt niet in Nederland gebruikt aangezien dit soort crematieovens worden gemaakt voor een continu crematieproces. Verder is de kans op “asvermening” bij een “doorvaloven” groter. Dit is bij de Nederlandse wet verboden, maar is bijvoorbeeld wel in Duitsland toegestaan.

De beste crematieovens voor een crematorium

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het handig om te weten hoeveel crematies een crematorium op jaarbasis uitvoert. De DFW Europe crematieovens zijn de meest innovatieve crematieovens. Belangrijk is dat de crematieovens energie efficiënt te managen zijn en een optimaal crematieproces mogelijk maken. Hieraan toegevoegd een verplichte filterinstallatie, waardoor ieder crematorium met een crematorium oplossing van DFW Europe verzekerd is van een milieuvriendelijke, groene crematie en hierdoor MVO maatschappelijk verantwoord onderneemt.

In Nederland geldt voor ieder crematorium het Activiteitenbesluit crematoria en strooivelden. Hierin zijn de lucht- en bodemvoorschriften opgenomen waaraan de crematoria en strooivelden moeten voldoen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen humane- en dierlijke crematoria. Beiden hebben hun eigen wet- en regelgeving.

Hoe werkt een crematieoven?

  • Een humane crematie duurt ongeveer 75 – 90 minuten;
  • Verbranding is geheel rook- en reukloos;
  • De temperaturen zijn afgesteld op de landelijke normen.
    Voor Nederland geldt dat in de verbrandingskamer gestart wordt met 650°C, is gemiddeld 1000°C tot 1100°C;
  • Temperatuur van de milieukamer start met 820°C, is gemiddeld 1100 °C met pieken tot 1300°C;

Het crematie proces in een crematieoven

Een crematie van een stoffelijk overschot met uitvaartkist vindt plaats in een crematieoven. De crematieoven is een verbrandingsoven die speciaal is ontwikkeld om het menselijk lichaam met kist te kunnen verbranden. Voordat een lijkverbranding / crematie kan plaatsvinden wordt de milieukamer voorverwarmd naar een temperatuur van 820 graden Celsius. Dit is bij een crematie in Nederland verplicht.

Kijken wij naar andere Europese landen, neem als voorbeeld Engeland of België. Dan is het verplicht om bij de crematie zowel de milieukamer als de verbrandingskamer voor te verwarmen tot 820 graden Celsius. Het voorverwarmen van de milieukamer zal doorgaans alleen noodzakelijk zijn voor de eerste crematie van de dag. Na de eerste crematie blijft de crematorium oven voldoende warm om het volgende crematie proces te laten plaatsvinden.

Nadat de doodskist met het stoffelijk overschot is ingevoerd en de uitvaartkist vlam vat, zal de temperatuur in de oven tijdens het proces verder oplopen tot circa 1100 graden Celsius. Het crematieproces is tegenwoordig volledig geautomatiseerd, hier is speciale crematieoven software voor ontwikkeld. Een computer houdt precies bij wat er in de crematieoven gebeurt en kan, wanneer nodig, ervoor zorgen dat de juiste temperaturen worden gehaald voor een optimaal crematieproces.

Ondanks de automatisering van het proces is er bij een crematie wel altijd een crematorium medewerker aanwezig. Deze operator wordt ook wel de “ovenist” genoemd. De ovenist zorgt ervoor dat de lijkenkist (eventueel in bijzijn van de nabestaanden), correct wordt ingevoerd in de crematieoven. Om ervoor te zorgen dat na de crematie geen verwisseling van de asrestanten plaats kan vinden, wordt er voor het invoeren van de kist in de crematieoven een identificatie-steentje met en voor het crematorium unieke crematienummer op de kist geplaatst. De ovenist houdt het crematieproces in de gaten en zorgt ervoor dat de asresten van de overledene op de juiste plaats komt. De as wordt aan het einde van de crematie netjes via het ruimgat, na het openen van de asklep, in een aspan geveegd.

Hierdoor voorkomt de ovenist dat er asvermening plaats kan vinden. De ovenist dient eerst de ovenruimte goed schoon te vegen. Hierna is de verbrandingskamer gereed om de volgende crematie uit te voeren. Een crematie duurt ongeveer 75 tot 90 minuten, dit kan soms wat korter of langer zijn en is afhankelijk van het gewicht van de overledene. Zo zal de crematie van een fors persoon langer duren dan die van een mager persoon. Een crematieoven heeft gemiddeld een technische verbrandingscapaciteit van ongeveer 100 kilogram per uur / organisch materiaal. Na één crematie zal er gemiddeld 2,5 tot 3 Kg as overblijven.

In bijzondere gevallen, kan het voorkomen dat overledenen niet kunnen worden ingevoerd omdat de uitvaartkist bijvoorbeeld te breed is voor de crematieoven. De nieuwste crematieovens van DFW Europe hebben standaard een bredere invoerdeur dan hun oudere voorgangers. Bij nieuwe DFW Europe crematieovens is dit 130 centimeter breed en 90 centimeter hoog.

Men vraagt zich soms af waarom er geen rook te zien is uit een schoorsteen van het crematorium. Dat heeft te maken met een innovatieve crematiefiltertechniek die tegenwoordig achter de oven is geplaatst. Dit crematorium filtersysteem is van formaat, hiervoor dient u extra ruimte te reserveren bij het plaatsen van een crematieoven filtersysteem. In de oven zelf is een naverbrandingsruimte aangebracht en is de besturing van de crematieoven zo geschreven dat de verbranding geheel rook- en geurloos verloopt.

Tegenwoordig is ieder modern crematorium uitgerust met een verplicht crematorium filtersysteem, waardoor o.a. ook al het fijnstof volledig wordt opgevangen. Deze crematiefilter zorgt ervoor dat ieder crematorium voldoet aan de strenge milieueisen die worden gesteld in het “Activiteitenbesluit voor crematoria en strooivelden” wat in Nederland is opgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Een DFW Europe crematieoven wordt verhit met aardgas, propaan, biodiesel en of andere brandstof. De keuze uit verschillende brandstoffen is afhankelijk van de keuze die het crematorium maakt. In Nederland zal de keuze vaak aardgas zijn. Maar in bijvoorbeeld Scandinavische landen kiest men voor biodiesel. Nadat de crematie heeft plaatsgevonden wordt de as van het stoffelijk overschot en eventuele andere overblijfselen verzameld. Denk hierbij aan bepaalde soorten metalen zoals schroeven en beugels die aan of in de kist zijn verwerkt en niet onbelangrijk eventuele protheses die in mensen zelf kunnen zitten en die niet verbranden. De ovenist veegt de as in een aspan waarna deze naar de asverwerkingsruimte wordt gebracht en afgekoeld in een aspankoelkast.

Vervolgens zullen de asresten op een asverwerkingstafel worden behandeld. Eerst worden alle grote en kleine ferrometalen uit de as gehaald m.b.v. een sterke magneet. Nadat alle ferrometalen zijn verwijderd zullen de resten in een cremulator worden behandeld waardoor er één homogene as-massa ontstaat, waarna de as uiteindelijk in een asbus wordt gegoten. In Nederland is het crematorium verplicht de asresten minimaal één maand op te slaan, waardoor nabestaanden de tijd hebben om na te denken over de bestemming van de asresten van de overledene.

Dwarsdoorsnede crematieoven

Hieronder ziet u een dwarsdoorsnede van een DFW Europe crematieoven:

crematieoven dwarsdoorsnede 1 Toog 1
2 Toog 2
3 Toog 3
4 Toog 4
5 Verbrandingskamervloer
6 Latei rookgasinvoer
7 Ondertoog
8 Vloer naverbrandingskamer (onder)
9 Ondervloer naverbrandingskamer
10 Vormstukken deur
11 Deurlijst
12 Wand crematiekamer
14 Vormstukken schoorsteen

Informatie crematieovens

Lees meer over de Elektrische crematieoven
Lees meer over de DFW 6000 crematieoven
Lees meer over de DFW 4000 crematieoven
Lees meer over de DFW 100 dierencrematieoven

Crematieoven DFW 6000

crematieovens DFW 6000 crematorium ovens

automatische invoermachine

automatische invoermachine crematieoven

Humane Crematieovens

crematieovens

crematieoven