Tony Fryklund van crematorium Bispebjerg Kopenhagen: ‘Ik wil vernieuwing zien, en dat zie ik bij DFW Europe’

Denemarken, het land waar het normaal is dat restwarmte wordt hergebruikt. Ook het land waar de operators van de crematie-installaties zelf alles weten en willen weten van de techniek. Het land waar DFW Europe inmiddels twee gigantisch grote projecten heeft gerealiseerd. Een daarvan is de vernieuwing van de filtertechniek en de complete programmering van de crematieovens in het crematorium Bispebjerg van de stad Kopenhagen.

Bij crematorium Bispebjerg is in twee fasen gewerkt. In 2014 zijn twee filterinstallaties vernieuwd en vervolgens zijn de werkzaamheden in 2015 weer opgepakt en afgerond. Opdrachtgever Tony Fryklund: “Persoonlijk ben ik veel bezig met de techniek achter een crematie installatie. Ik heb overal gekeken in eigen land en in Europa, om te zien welke sterke spelers er zijn. Jan Keeman van DFW Europe heb ik al meerdere keren ontmoet tijdens congressen. Ook heb ik hem en zijn bedrijf aan het werk gezien in Ringsted, waar een zeer omvangrijk project met meerdere crematieovens is gerealiseerd. Toen wij besloten om ons filtersysteem te upgraden, was DFW eigenlijk de eerste naam die bij me opkam. Wat ik van dit bedrijf heb gezien was indrukwekkend. De betrokkenen hebben oog voor detail, leveren hoogwaardige kwaliteit en zorgen voor snelle en adequate oplossingen.”

Voorop in innovatie
Toen het moment van (verplichte) biedingen aanbrak, zag Tony dat de geboden oplossingen van andere partijen gedateerd waren en verre van modern. ‘Ik wil vernieuwing zien, ik had sterk het gevoel dat DFW daarin voorop liep. Er is goed geluisterd naar wat wij wilden en er is tussentijds steeds bijgeschakeld. Onze werknemers zijn zeer goed opgeleid door DFW Europe. Ze weten alles van de techniek, zij verwachten dus ook veel van de nieuwe techniek die is geïnstalleerd. DFW Europe heeft veel en zorgvuldig naar deze operators geluisterd, presenteerden hun oplossingen, vervolgens werd weer overlegd en tot op de puntjes bijgesteld. Wat wij hebben gekregen is dus geen stereotype maar een installatie die bij onze cultuur en onze manier van werken past. Maatwerk dus.’

In Kopenhagen overlijden jaarlijks rond de 7.000 mensen. 98 % Daarvan kiest voor een crematie, 2 % kiest voor een begrafenis. De warmte die vrijkomt tijdens het crematieproces wordt gebruikt voor de verwarming van de gebouwen op het terrein. DFW Europe heeft het koelsysteem van de nieuw geplaatste filterinstallatie aangesloten op de bestaande voorraadtank voor de opslag van warmte. Dit levert de stad Kopenhagen jaarlijks een besparing op van circa € 30.000,00.