Wat is een technische crematie? Een technische crematie is een normale crematie, echter zonder ceremonieel afscheid. In toenemende mate willen mensen afscheid nemen op hun eigen manier, thuis of bij een favoriete locatie. Hierna wordt de overledene opgehaald voor de crematie. Gangbaar daarbij is dat de direct nabestaanden, indien zij dat willen, aanwezig kunnen/ mogen zijn bij de invoer van de kist in de oven. De overledene met kist wordt dan op de automatische invoermachine geplaatst en komt vervolgens automatisch in de crematieoven. Na het sluiten van de deur start de crematie.

Technische crematie

De laatste jaren zien we een trend opkomen, dat mensen steeds vaker voor een technische crematie kiezen. Dat komt vooral door de lagere kosten. De uiteindelijke kosten hangen af van de begrafenisondernemer of het crematorium waar de crematie plaats vindt.