DFW Europe onderdeel van spraakmakend project in de UK om het eerste crematorium in de wereld om te bouwen naar waterstof (H2). In Worthing (het derde grootste crematorium van England) gaat DFW Europe meedoen aan project waarbij wordt aangetoond dat cremeren op basis van waterstof technisch mogelijk is. Het project wordt gefinancierd door het Department for Energy Security and Net Zero in de UK. Andere deelnemers in dit project zijn FT Pipelines, de lokale overheid van Worthing, de universiteit van Brighton, Ricardo AEA, P.T.J. Combustion Solutions onze service partner in de UK en Honeywell. Doel en uitgangspunt is te onderzoeken en aan te tonen dat het mogelijk is om te cremeren op Waterstof. Dit project is een innovatieve stap om middels het gebruik van groene Waterstof CO2 neutraal te kunnen cremeren.

De ontwikkeling en productie van de crematie- installatie zal duren tot midden 2024. Een van de ovens zal gedurende de maand maart op waterstof gaan cremeren. Hierna volgt de rapportage waarin de voor- en nadelen van cremeren op basis van waterstof worden gerapporteerd. Voor DFW Europe is waterstof een van de opties om te cremeren. Vooralsnog echter zijn de energiekosten voor de productie, transport en opslag van waterstof nog onevenredig hoog. Omdat waterstof wordt gemaakt middels elektriciteit is het altijd voordeliger om elektrisch te cremeren.

Tags: , , ,