Hoe om te gaan met een radionuclide crematie in een crematieoven. Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst van VROM aan de brancheverenigingen is geconcludeerd dat ook voor de uitvaartbranche een éénduidig beleid nodig is met betrekking tot de vraag: “Hoe om te gaan met een overleden, met radionucliden behandelde persoon. Gezien het feit dat het aantal patiënten met een therapeutische dosis radionucliden groot is en er consequenties voor de uitvaartorganisaties zijn, stellen de brancheverenigingen LVC en VOU zich pro-actief op.

Radionuclide crematie

Download de procedure hoe om te gaan met een radionuclide crematie in een crematieoven.