Crematorium Zeist: Gemeente Zeist staat bol van de duurzame initiatieven. Het gemeentebestuur werkt op grote schaal aan een energiezuinig beleid en bewustwording daarvoor. Verduurzaming van het vastgoed, van de lokale kinderboerderij tot aan het zwembad. Maar ook een elektrische oven in het plaatselijke crematorium Zeisterbosrust draagt bij aan de ambitie.

Compleet gasloos
Hans de Groot is energiemanager bij Gemeente Zeist en als zodanig projectleider bij de realisatie van het crematorium. Hans: “De gedachte was in eerste instantie om in het nieuwe crematorium een gasoven te plaatsen. Echter binnen de ambitieuze plannen om in 2030 als gemeentelijke organisatie geheel gasloos te zijn, paste dat niet. Dus is de knoop doorgehakt om ons te gaan oriënteren op een elektrische oven. We hebben alle mogelijkheden onderzocht met als resultaat de DFW Electric. Een belangrijk deel van de energie voor de crematie komt van zonnepanelen welke zijn gemonteerd op het auladak. De restwarmte van de crematieoven wordt opgeslagen om het gebouw mee te verwarmen. Een unieke situatie. Energie wordt op deze wijze niet verspild, maar hergebruikt.

Crematorium Zeisterbosrust is nu een jaar open en verzorgt conform prognose ongeveer 650 crematies per jaar. Hans: “We zijn tevreden met onze elektrische oven, de DFW Electric. De exploitatie is optimaal en het werken ermee bijzonder gebruiksvriendelijk. De advisering door het team van DFW Europe was in de diverse fasen van het project waardevol en compleet. Na de ingebruikname werd het proces van bijstelling en optimalisatie belangrijk. Ons doel is zoals gezegd om ook op de begraafplaats gasloos te ondernemen. Daar werken we op dit moment met elkaar aan.”

Tags: , , , ,