In nagenoeg ieder crematorium wordt gewerkt met een cremulator om de as van een overledene te scheiden van lichaamsvreemde materialen zoals bijvoorbeeld kunstheupen, kunstknieën, schroeven, pacemakers, maar ook van bronzen handgrepen van de kist en dergelijke. Tot dusver vindt in deze cremulator daarnaast ook het proces plaats waarbinnen ijzer wordt gescheiden van niet-ijzer (ferro/non-ferro).

De innovatieve onderneming Orthometals heeft dit laatste proces intern sterk geoptimaliseerd en verfijnd en haalt inmiddels bij 650 crematoria in Nederland en daarbuiten deze materialen op om ze te verwerken. Als antwoord op deze belangrijke ontwikkeling heeft DFW Europe een nieuw type cremulator ontworpen en geproduceerd waarin alleen de scheiding hoeft plaats te vinden tussen asresten en ander (lichaamsvreemd) materiaal. Het resultaat dat wordt beoogd is een zeer gebruiksvriendelijke cremulator welke zowel op Arbotechnisch gebied als op resultaat beter hanteerbaar is.