Duurzaam Crematorium

Duurzaam crematorium Hart van Berkelland uniek door hergebruik energie. Soms komen heel veel mooie dingen samen. Bij het nieuwe “Crematorium Hart van Berkelland” te Haarlo is dat, ondanks de droeve redenen van een afscheid, zeker het geval. Het crematorium ligt midden in Landgoed “Het Aamschot” en wordt omringd door prachtige natuur. Het pand is sfeervol en heeft stijl, temeer omdat optimaal gebruik gemaakt is van natuurlijke producten. De locatie geldt daarmee niet alleen qua inrichting, maar zeker op het gebied van toegepaste technieken, als een bijzonder duurzaam crematorium.

Duurzaam crematorium in Haarlo

Initiatiefnemer Gert Brinkhorst heeft inmiddels een lange periode van indrukwekkend ondernemerschap achter de rug. Met zijn bedrijf “Rondom Rouw” verzorgt hij projectmanagement, advies en ondersteuning. Sinds 2011 exploiteert en beheert hij Crematorium “De Omarming” in Zutphen. Per augustus 2017 is zijn tweede unieke project, Crematorium “Hart van Berkelland” operationeel. In dit crematorium heerst een sfeer van één zijn met de natuur: open haarden, steen, hout, grote fauteuils. In het Jachthuis kunnen families met genodigden op hun eigen manier het afscheid invulling geven. Wat men ook bedenkt, het kan en mag allemaal.

Het één zijn met de natuur is ook achter de schermen in de technische ruimtes doorgevoerd. Net als in Zutphen staat ook in dit crematorium een DFW 6000 crematieoven. Een installatie die aansluit bij de eisen die gesteld worden aan duurzaamheid. Vanuit nauw contact tussen subsidieadviseur Subvention en de crematieovenbouwer DFW Europe zijn bepaalde componenten uit de crematie installatie gemeld onder de Energie Investeringsaftrek, dat recht geeft op fiscale subsidie.

Crematorium subsidie

In Crematorium “Hart van Berkelland” wordt de warmte teruggewonnen. Daarnaast wordt er als eerste crematorium in Europa, ook gewerkt met adsorptie koeling. In de technische ruimte staan drie vaten van elk 5000 liter water, waarmee niet alleen de ruimtes worden verwarmd maar ook gekoeld. Op deze wijze wordt veel energie gewonnen en hergebruikt. Door het toepassen van energiebesparende installaties en het hergebruik van restwarmte wordt een duurzaam gebouw gerealiseerd dat ongeveer 45% energiezuiniger is. Deze installatie is in nauwe samenwerking met DFW Europe gerealiseerd.

Naast het doorvoeren van duurzaamheid op technisch gebied is ook bij de bouw van het pand rekening gehouden met de groene ambities. In combinatie met het gebruik van duurzaam FSC-hout, halfverharding en het lozen van het hemelwater op eigen terrein, kwam het gebouw in aanmerking voor de Regeling Groenprojecten 2016. Binnen deze regeling komt de totaalinvestering in het duurzame gebouw in aanmerking voor de Milieu InvesteringsAftrek (MIA). Ook kan naast de subsidie gebruik gemaakt worden van een Groenfinanciering / Energie InvesteringsAftrek (EIA).