Respectrum crematoria

In de kop van Drenthe, midden in het Ommeland, heeft Respectrum haar nieuwste aanwinst gerealiseerd, Crematorium Ommeland en Stad. Respectrum is een particuliere organisatie, gericht op de ontwikkeling van kleinschalige crematoria in Nederland en Duitsland. De oprichters Bert van der Weide, Eric Krohne en Hans van den Berg hebben veel ervaring in de uitvaartbranche en hebben hun kennis en inzicht gebundeld in Respectrum Crematoria. Op dit moment heeft Respectrum drie crematoria in Nederland; Hardenberg, Eelderwolde en Dokkum. Binnenkort wordt gestart met de ontwikkeling en bouw Crematorium Lingen, het eerste crematorium in Duitsland.

Opening Respectrum crematoria

In Crematorium Ommeland en Stad (officieel geopend in februari dit jaar), zullen op de langere rond de 800 crematies worden uitgevoerd met een DFW 6000 crematieoven. Eric Krohne benadrukt de unieke werkwijze: “Wij werken heel lokaal en bij voorkeur met lokale leveranciers. We willen vooral iedere familie de tijd geven voor hun eigen manier van afscheid nemen. Dat betekent voor ons dat je, ook als je langer gebruik maakt van de accommodatie, altijd hetzelfde tarief betaalt. Wij duwen niet, maar geven de ruimte. We zijn zeven dagen per week geopend, dus inclusief de weekenden, maar ook de avonden desgewenst met diner.”

In het voortraject is gezocht naar een landgoedachtige omgeving in een parkachtige setting. Die locatie is dus gevonden. Respectrum’s operationeel directeur Krohne begeleidt het complete project tot in gebruik name. Eric: “Daarna werk ik de mensen in en begeleid ik ze totdat ik van mening ben dat ik los kan laten en meer op afstand kan sturen. Ondertussen staat het volgende project alweer te wachten. De dagelijkse werkzaamheden laat ik over aan onze zorgvuldig geselecteerde specialisten.” De juiste plek om te bouwen is gevonden en de bouwstijl, BREEAM gecertificeerd, is aan die omgeving aangepast. Ruim, veel natuurlijke, duurzame materialen en een pure uitstraling. Eric: “We kunnen op vier plekken in deze accommodatie een uitvaart verzorgen en gezelschappen ontvangen van drie tot vierhonderd mensen. De keuzes voor mensen zijn net zo divers als de mensen zijn, alles is in principe mogelijk.”

Voor de DFW 6000 crematieoven, heeft de oven in Ringsted (Denemarken) als voorbeeld gediend. Eric: “Veel nabestaanden willen in de huidige tijd aanwezig zijn wanneer de kist met de overledene wordt ingevoerd in de oven. Dat vraagt om een crematieoven waarvan het uiterlijk niet afschrikt, maar in zekere zin vertrouwen geeft en een goed gevoel. Mensen kunnen hier dichtbij komen, om de oven heen zitten hetgeen als heel bijzonder wordt ervaren.”

DFW Europe en Respectrum Crematoria doen al langer zaken met elkaar en naar tevredenheid. Eric: “We zijn erg enthousiast over de apparatuur en vinden DFW Europe een zeer betrouwbare partner die haar afspraken altijd goed nakomt. We communiceren makkelijk met elkaar en handelen daardoor snel. Wederzijdse verwachtingen worden duidelijk uitgesproken en dat werkt prima. Zodoende zijn we samen bezig om de eerste hybride crematieoven te realiseren.